Combaterea sărăciei în rândul copiilor

UNICEF pledează pentru mai multe investiţii naţionale în domeniul protecţiei sociale și sprijină eforturile statului de a urmări și monitoriza progresele înregistrate în vederea reducerii sărăciei.

child in a red beanie, Moldova
UNICEF/Moldova/2014/

Provocarea

Sărăcia în timpul copilăriei poate avea repercursiuni și asupra vieții de adult.

Copiii din Moldova rămân săraci în mod disproporționat.

Deși cheltuielile pentru protecția socială s-au ridicat la 13% din PIB-ul Moldovei în anul 2015, peste 60% din bugetul protecției sociale se cheltuie pentru pensii. Mai puțin de jumătate din numărul familiilor cu copii au beneficiat de asistenţă socială pentru sărăcie în cadrul programului „Ajutor social” în anul 2015.

Familiile cu trei sau mai mulți copii sunt printre cele mai sărace categorii de populație, iar atât incidența, cât și profunzimea sărăciei sunt de două ori mai mari în rândul copiilor de etnie romă, comparativ cu ceilalți copii.

Opt din zece familii sărace cu copii locuiesc în mediul rural. Riscul pentru copiii de la sate să fie săraci este de trei ori mai mare în raport cu cei de la orașe. Gradul de utilizare a facilităților sanitare îmbunătățite variază foarte mult între orașe și sate: 75% din populația urbană utilizează toalete cu apă, comparativ cu 9% din populaţia rurală.

Water and sanitation in Rural areas
UNICEF/Moldova/2010/Munteanu

Gradul de utilizare a facilităților sanitare îmbunătățite variază foarte mult între orașe și sate. O cincime din populația rurală nu utilizează surse îmbunătățite de apă potabilă. 9 din 10 gospodării din mediul rural nu au toalete cu apă.

Sărăcia în copilărie poate avea consecințe pe tot parcursul vieții, fiind mai puțin probabil ca cei mai săraci copii să aibă acces la asistență medicală sau să-și finalizeze studiile, și mult mai probabil ca ei să sufere din cauza unei alimentații proaste.

Copiii care nu reușesc să-și atingă întregul potențial nu pot contribui pe deplin la creșterea socială, politică și economică, iar cei care cresc în sărăcie sunt mai predispuşi la sărăcie atunci când vor deveni adulţi, perpetuând astfel un ciclu al sărăciei și dezavantajării. 

Este în interesul pe termen lung al fiecărui stat să investească în copii și în protecția socială ce ține cont de particularitățile copiilor, pentru a preveni, gestiona și depăși sărăcia care le amenință bunăstarea. Din protecția socială fac parte transferurile bănești, precum și serviciile menite să ofere copiilor și familiilor vulnerabile sprijinul și îngrijirea suplimentară de care au nevoie.

measuring
UNICEF/Moldova/2014/Gutu

Copiii din cele mai sărace familii sunt de două ori mai predispuși la anemie și de patru ori mai predispuși la retard statutar – sunt prea scunzi pentru vârsta lor – decât copiii din cele mai bogate familii.

Soluția

Interesul superior al copilului trebuie să se afle în centrul reformelor

Toţi copiii au dreptul la un nivel de trai care să le asigure dezvoltarea deplină. Iată de ce UNICEF este alături de guverne în eforturile lor de a proteja copiii de impactul sărăciei și al deprivării. 

Pentru a pune capăt sărăciei, în conformitate cu Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 1, noi colaborăm cu Guvernul și cu alți parteneri pentru a îmbunătăți sistemele de protecție socială în vederea reducerii impactului pe care sărăcia îl are asupra vieții copiilor. 

Adunăm și analizăm dovezi despre soluțiile care funcționează, depunând eforturi pentru a transpune aceste dovezi în politici și acțiuni concrete pentru copii, în special pentru cei mai dezavantajați. 

 

Începând din anul 2004, odată cu implementarea la nivel național de către Guvern a sistemului de asigurare de asistenţă medicală, au fost înregistrate progrese în acoperirea cu asistență antenatală și imunizare. Compania Naţională de Asigurări în Medicină finanțează pe deplin serviciile de sănătate pentru copii și adolescenți.

UNICEF sprijină evaluarea programelor naționale de reducere a sărăciei, cu accent pe beneficiile și indemnizațiile pentru copii. Organizația promovează acoperirea extinsă cu servicii de protecție socială și introducerea unor proceduri administrative simplificate. În eforturile de a spori mobilizarea, identificarea și acordarea de asistență familiilor vulnerabile cu copii, UNICEF inițiază modelarea la nivel raional a unui registru unic pentru a acoperi serviciile de asistență socială, educație și sănătate. Este nevoie și de abordări inovatoare privind prestațiile în numerar și țintirea echitabilă a serviciilor sociale. 

Datorită unei noi formule de finanţare, 2% din bugetul de stat pentru învățământ au fost alocate educației incluzive, ceea ce a dus la un progres în integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale.

Deciziile politice și de investiții luate de Guvern influențează direct viețile copiilor. Moldova are nevoie de funcționari publici, deputați, mass-media și organizații ale societății civile care înțeleg valoarea investițiilor în copii. La rândul lor, acești specialiști au nevoie de date și de cercetări orientate spre politici pentru a putea lua decizii.

Resurse

Aceste resurse privind sărăcia în rândul copiilor reprezintă doar o mică selecție de materiale produse de UNICEF și partenerii săi. Lista este actualizată periodic pentru a include cele mai recente informații.

Aceste resurse privind sărăcia în rândul copiilor reprezintă doar o mică selecție de materiale produse de UNICEF și partenerii săi. Lista este actualizată periodic pentru a include cele mai recente informații.