Educaţie

UNICEF acţionează pentru a se asigura că toți copiii frecventează școala și primesc o educație de calitate.

Boy with classmates, Moldova
UNICEF/Moldova/2014/Gutu

Provocarea

Unii copii riscă să fie privați de educație mai mult decât alții.

Fiecare copil are dreptul la educaţie. Calitatea educației este determinată, în final, de rezultatele învățării cu care elevii se aleg la absolvirea școlii și de competențele de care vor da dovadă ulterior în viaţă și pe piața forței de muncă. 

În Moldova, în pofida reformelor sectorului de învățământ implementate de la independență, se înregistrează o scădere continuă a ratelor de trecere cu succes a examenelor de absolvire a gimnaziului. Peste jumătate din numărul de elevi sunt doar parțial competenți la lectură, matematică sau știință și se află cu mult în urma colegilor lor din țările vecine. 

În timp ce ratele de frecventare a școlii sunt înalte atât la nivel primar, cât și la nivel gimnazial, copiii din mediul rural sunt mult mai predispuși decât ceilalți să lipsească de la ore, mai ales la vârsta gimnazială. La copiii de etnie romă, ratele de frecventare sunt mult mai reduse la toate nivelurile de învățământ. Unii copii nu sunt înmatriculați niciodată, alții merg la școală mai târziu decât ar trebui, iar alții o abandonează.

Girl in school
UNICEF/Moldova/2014/Gutu

În timp ce 90% dintre copiii din mediul rural din Moldova frecventează școala primară, doar 85% frecventează gimnaziul.

În ultimul deceniu Moldova a investit masiv în reconstrucția și dezvoltarea grădinițelor pentru a asigura dreptul copiilor la educație timpurie. Cu suportul donatorilor externi, al parteneriatelor publice-private, autorităților locale și părinților, au fost construite și reparate 150 de grădinițe și centre comunitare în majoritatea localităților țării. Astăzi 84% din copiii cu vârsta de 3-6 ani frecventează grădinița, de două ori mai mult în comparație cu anul 2000. Copiii se bucură acum de condiții optime pentru dezvoltarea lor, grație educatorilor instruiți, jucăriilor stimulative și materialor pentru învățare.

Dar mai sunt copii lipsiți de educație timpurie. Deși în Moldova există mai multe grădinițe ca acum 10 ani, o treime dintre copiii din mediul rural nu frecventează un program de dezvoltare timpurie, comparativ cu accesul universal la grădinițe în mediul urban. Copiii cu dizabilități, cei de etnie romă și din comunitățile rurale sunt cei mai dezavantajați.

roma children
UNICEF/Moldova/2014

Doar 20% dintre copiii romi merg la grădiniță, comparativ cu 80% dintre copiii de alte etnii.

Ei au mai puține posibilități de a frecventa programe de educaţie timpurie: doar 20% dintre copiii romi merg la grădiniță, comparativ cu 80% dintre copiii de alte etnii. 

Datele statistice mai arată că puțini părinți citesc copiilor, se joacă cu ei și cunosc semnele de pericol ale unor boli sau alte probleme. Iată de ce sunt necesare eforturi adiționale pentru ca toți copiii să aibă șansa să meargă la grădiniță și să învețe de mici, precum și programe de educație parentală care să ajute părinții să lucreze cu copiii acasă într-un mediu protector și stimulativ.

 

Stilul pozitiv de parenting, care sprijină, este importantă pentru dezvoltarea fizică și mentală și bunăstarea copiilor de la o vârstă mică, pe parcursul copilăriei și adolescenței, până la maturitate.

a Roma girl does her homework, Moldova

Lucrăm la îmbunătățirea calității și echității în educație și încurajăm includerea în sistemul de învățământ a copiilor din toate mediile.

a girl in a wheelchair in a class, Moldova

Dorim ca toate școlile să devină incluzive și orientate spre copii, inclusiv copiii cu dizabilități. Noi ajutăm Guvernul să elaboreze și să implementeze politici privind educația incluzivă.

Soluția

Fiecare fată și băiat, de pretutindeni, are dreptul la o educație incluzivă de înaltă calitate.

UNICEF contribuie la instruirea pe plan naţional a lucrătorilor medicali cu privire la sănătatea mamei și a copilului, astfel încât aceştia să poată oferi servicii de calitate mai bună și să poată informa părinţii despre semnele alarmante ale sarcinii și ale sănătăţii copilului, pe lângă etapele de dezvoltare.

UNICEF susţine motivarea lucrătorilor medicali și asistenţilor sociali, pentru ca aceştia să identifice copiii și femeile însărcinate vulnerabile și să le ofere servicii suplimentare. UNICEF Moldova acordă o atenţie specială rolului asistentelor medicale la domiciliu în dezvoltarea copilului, asigurând legătura familiilor cu sistemele de referire și alte servicii sociale pentru a consolida îngrijirea plină de afecțiune.