Moldova are una dintre cele mai înalte rate de înrolare a copiilor în învățământul preșcolar

18 Aprilie 2018
Un băiat din Vulcănești, grădinița din Nisporeni
UNICEF/Moldova/2017/Foca

CHIȘINĂU, 18 aprilie 2018 - Rata de cuprindere preșcolară în Republica Moldova de aproximativ 86,5% este relativ mare în comparație cu cea a altor țări din regiune. În special în lumina indicatorilor macroeconomici, potrivit unui nou studiu UNICEF, ar fi nevoie de o jumătate de decadă pentru ca Moldova să ajungă la integrarea completă a copiilor în învățământul preșcolar.

Importanța educației timpurii este recunoscută în Moldova: strategia ”Educația 2020” stabilește obiectivele înrolării în învățământul preșcolar de 95% pentru vârstele de 3-6 ani și de 98% pentru vârsta de 6 ani către 2020.

"Este foarte important ca întreaga societate să-și conjuge eforturile pentru a oferi tuturor copiilor posibilități egale de a accesa servicii educaționale și de îngrijire de calitate", a declarat Valentin Crudu șeful direcției învățământ general al Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Strategia "Educația 2020" cere ca educația timpurie să fie accesibilă tuturor, orientată spre copil și să asigure o tranziție reușită a copiilor la școala primară.”

Cu toate acestea, încă nu toți copiii moldoveni au șansa de a învăța de la o vârstă fragedă. Potrivit noului studiu, înrolarea preșcolară este semnificativ mai scăzută în mediul rural (64%) decât în ​​mediul urban (82%), cu o poziție de top pentru Chișinău, la 90%. Diferența socio-economică este, de asemenea, destul de semnificativă: merg la grădiniță 88% dintre copiii care locuiesc în cele mai bogate gospodării, și doar 50% din copii care trăiesc în cele mai sărace gospodării, unde nevoia de educație preșcolară este cea mai mare. De asemenea, copiii mamelor cu studii superioare beneficiază de educație timpurie mai frecvent decât cei ai mamelor cu studii medii. Un alt grup vulnerabil sunt copiii care au cel puțin un părinte biologic care locuiește în străinătate.

Iar în rândul copiilor romi, înrolarea era de doar 21% în 2011. Faptul are consecințe grave pentru șansele lor de viitor. O treime din totalul copiilor romi nu sunt alfabetizați suficient la vârsta de 6 ani și în medie doar jumătate din ei sunt înrolați în școala primară și secundară, în timp ce pentru populația non-romă această cifră este de 90%.

"Este de o importanță majoră să continue îmbunătățirea politicilor în domeniu, precum și să crească investițiile în serviciile de educație timpurie din întreaga țară," a declarat Margarita Tileva, Reprezentant adjunct de țară al UNICEF în Moldova. "Trebuie să asigurăm îmbunătățirea continuă a gradului de acoperire și a calității acestor servicii, pentru ca nici un copil nu fie lăsat în afara serviciilor de educație timpurie în Moldova."

Studiul relevă încă o dată că educația preșcolară poate fi critică pentru dezvoltarea optimă a copilului. În Moldova, 84% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani se dezvoltă potrivit vârstei, cu toate acestea, rezultate mai bune se înregistrează la copiii care frecventează instituțiile preșcolare: 86%, comparativ cu 78% pentru cei care nu le frecventează.

Potrivit studiului, Moldova are toate șansele de a deveni una dintre țările cu acces universal la educația preșcolară, în ciuda venitului mediu scăzut. Pentru că inegalitățile persistă, Cu toate acestea, sunt necesare acțiuni pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii de educație timpurie, în special al copiilor din localitățile rurale, din familii cu venituri mici și cei care aparțin minorităților etnice.

 

# # #

Despre studiu

Studiul "Revizuirea analitică a guvernării, furnizării și calității serviciilor de educație timpurie la nivel local în țările din Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente / Raportul de țară pentru Moldova" a fost realizat de o echipă de cercetare de la Universitatea Yale.

Contacte media

Angela Munteanu
Ofițer Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: + 373 22 26 91 53

Despre UNICEF

UNICEF promovează drepturile și bunăstarea fiecărui copil prin tot ceea ce face. Alături de partenerii noștri, activăm în peste 190 de state și teritorii pentru a pune în practică acest angajament, punând un accent deosebit pe ajutorul acordat celor mai vulnerabili și excluși copii, oriunde s-ar afla ei.

Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa în Moldova, urmăriți UNICEF Moldova pe Twitter și Facebook