Studiul de Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS)

2012

MICS-2012
UNICEF/Moldova/2012/Gutu

Cele mai importante articole

Studiul de indicatori multipli în cuiburi (MICS) reprezintă un program internațional pentru studierea gospodăriilor casnice elaborat de UNICEF. Acest studiu oferă informaţii actualizate cu privire la situația copiilor, a femeilor și bărbaţilor, și măsoară valorile principalilor indicatori, ce le oferă țărilor posibilitatea de a-şi monitoriza progresele în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și a altor angajamente convenite la nivel internațional. MICS Moldova 2012 a fost realizat în cadrul rundei a patra de studii MICS la nivel mondial. Studiul oferă o bază solidă de date comparabile în domeniul sănătății, educației, protecției și bunăstării familiilor și copiilor.

MICS a fost realizat în Republica Moldova în 2012 de către Centrul Național de Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, în colaborare cu Biroul Național de Statistică, Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, Centrul Național de Management în Sănătate și Centrul Național de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală. Sprijinul financiar și tehnic a fost oferit de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), cu contribuția Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și a Organizației Mondiale a Sănătății.

MICS
Autor
UNICEF Moldova
Data publicării
Limbi
Engleză, Română