Copiii de etnie romă

Incluziunea și reintegrarea copiilor romi în sistemul de învățământ

UNICEF/Moldova/2018/Munteanu

Provocarea

Stigmatizarea și discriminarea afectează înscrierea și frecventarea şcolii de către copiii romi

Romii sunt una dintre cele mai dezavantajate minorităţi etnice din Moldova. Majoritatea familiilor de romi trăiesc în sărăcie, fără serviciile de bază de care au nevoie, inclusiv acces la asistenţă medicală și educaţie. Copiii romi sunt discriminați în aceeaşi măsură ca și adulţii, fiindu-le refuzat dreptul la un mediu sigur, sănătos și la educaţie în copilărie.  

Aceşti copii se pot confrunta cu probleme încă de la începutul vieţii. Ei au mai puţine şanse să fie înregistraţi la naştere. Mulţi nu au certificat de naştere, care le oferă dreptul la o gamă întreagă de servicii, inclusiv programe de educaţie timpurie.

Doar unul din cinci copii romi frecventează o instituţie preșcolară, comparativ cu patru din cinci copii în cazul celorlalte etnii.

La copiii de etnie romă, ratele de frecventare sunt mult mai reduse, la toate nivelurile de învățământ. Stigmatizarea și discriminarea afectează înscrierea și frecventarea şcolii de către copiii romi, care, în medie, intră în sistemul de învățământ mai târziu și îl părăsesc mai devreme decât copiii de alte etnii. 

Doar jumătate dintre copiii romi sunt înscrişi în învăţământul primar și gimnazial, spre deosebire de copiii de alte etnii (90%). De asemenea, aceşti copii abandonează şcoala mult mai des decât semenii lor de alte etnii.

Căsătoria juvenilă poate fi percepută ca o modalitate de a proteja fetele, dar și ca o tradiţie prețuită. În realitate, aceste căsătorii accentuează disparitățile cu care se confruntă fetele și limitează posibilităţile acestora în viaţă. Căsătoria juvenilă și abandonul şcolar sunt strâns legate, în special la fete, iar aceste căsătorii mai expun fetele la riscurile sarcinii și naşterii timpurii, precum și la un risc ridicat de violență.

La vârsta maturităţii, fiecare al cincilea rom va fi analfabet.

Soluția

Iniţiativele UNICEF ajută copiii romi să obţină acces la educaţie.

UNICEF colaborează cu specialiştii în educaţie, cu ONG-urile locale și cu părinţii pentru ca instituţiile şcolare și preșcolare să fie locuri primitoare pentru toţi copiii. Depunem eforturi pentru a asigura incluziunea și reintegrarea copiilor de etnie romă în sistemul de învățământ și pentru a promova valoarea educaţiei în comunităţile de romi. Mobilizarea acestor comunităţi ar trebui să contribuie la consolidarea înţelegerii și încrederii între şcoli și familii, având ca rezultat final creşterea ratei de frecventare a şcolii de către copiii romi.