Copiii romi și accesul lor la servicii

Barierele existente în accesarea acestor servicii prin prisma stilului de viaţă, a tradiţiilor şi a obiceiurilor populaţiei rome

Roma inclusion
UNICEF/Moldova/2018/Foca

Repere de interes

Prezentul studiu reflectă modul în care etnicii romi beneficiază de serviciile disponibile în comunitatea lor şi barierele existente în accesarea acestora prin prisma stilului de viaţă, a tradiţiilor şi a obiceiurilor populaţiei rome. O atenţie deosebită a fost acordată provocărilor cu care se confruntă copiii şi familiile acestora în accesarea serviciilor educaţionale. Studiul s-a desfăşurat în trei localităţi populate de etnici romi: Vulcăneşti (95,6% romi), Otaci (54% romi) şi Soroca (5,4% romi). Din punct de vedere administrativ, fiecare localitate studiată are statut diferit: Vulcăneşti – localitate rurală inclusă în comuna Cioreşti, Otaci – oraş din raionul Ocniţa, Soroca – centru raional, iar în acest context, infrastructura serviciilor comunitare disponibile este diferită. Rezultatele studiului reflectă opinia persoanelor rome şi non-rome din localităţile cercetate.

Cercetarea desfăşurată a avut un caracter participativ, membrii comunităţii fiind reprezentanţi de echipe comunitare, formate atât din lideri romi, cât şi din alţi actori comunitari.

access services roma

Author

UNICEF Moldova

Data publicării

Limbi

Engleză,
Română

Descarcă raportul

(PDF, 5,77 MB) (PDF, 5,77 MB)