Convenţia cu privire la drepturile copilului

adoptată și deschisă spre semnare, ratificare și aderare prin Rezoluția Adunării Generale 44/25 din 20 noiembrie 1989a

boy with baloon
UNICEF/Moldova/2014/Gutu

Cele mai importante articole

În sensul prezentei Convenţii, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub această vârstă.

Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în prezenta Convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.

Statele părţi vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale.

Convention on the rights of the child

Author

UNICEF

Data publicării

Limbi

Engleză,
Română

Descarcă raportul

(PDF, 402,24 KB) (PDF, 2,64 MB) (PDF, 2,64 MB)

Drepturile copilului în Moldova

Moldova a aderat la Convenție în anul 1993 și de atunci și-a demonstrat angajamentul de a schimba vieţile copiilor prin protejarea și promovarea drepturilor lor. UNICEF a fost alături de autorități, familii și comunități, pentru a face Moldova o țară mai bună pentru copii. După ani de muncă, suntem bucuroși să constatăm că mai mulți copii ajung să-și celebreze primul și al cincilea an de la naștere. Mai mulți copii cresc acasă cu părinții lor. Mai puțini copii sunt condamnați la detenție. Mai multe școli și-au deschis ușile pentru copiii cu dizabilități și cei cu necesităţi speciale. Educația este aproape universală, iar vocile copiilor sunt mult mai puternice și contează pentru noi toți. 

La UNICEF credem că toți oamenii din Moldova au datoria și capacitatea de a face mai mult pentru realizarea drepturilor copiilor. În pofida progreselor, mai există disparități care îi împiedică pe cei mai vulnerabili și mai dezavantajați copii să trăiască în demnitate, să-și atingă potențialul maxim și să facă alegeri cu privire la viitorul lor.

Convenția cu privire la drepturile copilului, cel mai ratificat tratat internațional privind drepturile omului din istorie, este promisiunea lumii față de copiii de pretutindeni.