03 Iunie 2024

Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială

Ceadîr Lunga, Moldova: Toți părinții așteaptă cu sufletul la gură momentul când copilul lor va începe să meargă, să pronunțe primele cuvinte și să le spună mamă și tată. Olga și soțul ei sunt un cuplu din Ceadîr Lunga care cresc trei copii. Au așteptat șase ani până când Valeria, primul lor copil, le-a auzit vocea și a început să vorbească. Abia…, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, UNICEF has established sensory rooms in eight public medical institutions in the Republic of Moldova., UNICEF/2024/Moldova/Dogoter UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria from Ceadir Lunga participates in a therapy session in the sensory room established by UNICEF to develop her speech abilities., UNICEF/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria participates in a therapy session in the sensory room, guided by Maria, a psychologist and speech therapist within the Recovery Centre for Children 'Ceadir Lunga'., UNICEF/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria participates in a therapy session in the sensory room, guided by Maria, a psychologist and speech therapist within the Recovery Centre for Children 'Ceadir Lunga'., UNICEf/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială, Six-year-old Valeria participates in a therapy session in the sensory room, guided by Maria, a psychologist and speech therapist within the Recovery Centre for Children 'Ceadir Lunga'., UNICEF/2024/Moldova/Dogoter Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială Valeria a început să vorbească datorită ședințelor de terapie realizate în camera senzorială Valeria a început să vorbească datorită…
05 Aprilie 2024

Studiu: Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova

Republica Moldova de la independență a trecut printr-un proces amplu de adaptare a cadrului legal în conformitate cu exigențele drepturilor omului stabilite la nivel internațional. Asumarea de către RM a respectării acestor drepturi, transpunerea în practică este un deziderat, iar societatea civilă, instituțiile internaționale oferă suport în acest sens, inclusiv privind monitorizarea respectării drepturilor omului. Măsurarea percepției populației asupra situației drepturilor omului în Republica Moldova reprezintă un instrument important în identificarea, din perspectiva cetățeanului de rând, a problemelor existente în domeniu, a evoluțiilor din ultimii ani și planificarea de noi acțiuni strategice în scopul îmbunătățirii situației existente. Prezentul studiu reflectă situația din domeniul drepturilor omului, oferind informații despre percepțiile populației privind respectarea drepturilor omului în RM, evidențiind impactul politicilor statului asupra populației în general, precum și asupra grupurilor vulnerabile, marginalizate și stigmatizate în particular, precum și direcții de îmbunătățire a situației existente. Totodată, sunt prezentate tendințele privind evoluția indicatorilor subiectivi care măsoară percepțiile populației asupra gradului de asigurare a drepturilor, informația fiind prezentată în dinamică comparativă cu datele studiilor realizate în anii 2016, 2018, 2020 și 2023. Studiul prezintă opinia populației privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova și este axat, în special, pe cercetarea nivelului de cunoaștere, percepțiilor și experiențelor acestora în cadrul unui sondaj de opinie. Datele sunt completate cu aspecte calitative din cadrul discuțiilor de grup cu categorii vulnerabile din perspectiva respectării drepturilor omului în RM și opiniile experților care activează în domeniu. În cadrul studiului sunt cuantificate următoarele aspecte: 1. Cunoaștere - conștientizarea generală a populației cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale omului; 2. Percepții - atitudinea generală a populației privind necesitatea și importanța respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova; 3. Experiențe - experiența personală sau a cercului social imediat apropiat în ceea ce privește încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și atenuarea cazurilor de nerespectare a acestora. Studiul este important în contextul în care prezintă și o analiză în dinamică a situației privind drepturile omului în RM. Astfel, studiul reflectă schimbări privind gradul de cunoaștere și de conștientizare de către populație a drepturilor omului, a respectării acestora de către diferiți actori în general și în raport cu diferite grupuri vulnerabile din țară. Constatările acestui studiu evidențiază un nivel redus de informare a populației referitor la drepturile omului, în special în rândul populației din mediul rural și persoanelor cu venituri mici. Dreptul la un proces echitabil, dreptul la protecție socială, dreptul la integritate fizică și psihică, precum și dreptul la sănătate, în opinia respondenților, sunt printre cel mai puțin respectate. Birocrația, corupția și lipsa de încredere în sistemul de justiție sunt considerate bariere importante în adresabilitatea populației atunci când le sunt încălcate drepturile. Totodată, prezentul studiu reconfirmă necesitatea asigurării egalității și nediscriminării, ținând cont de problemele specifice cu care se confruntă diverse grupuri și persoane vulnerabile sau marginalizate, inclusiv persoanele cu dizabilităţi, persoanele LGBT, persoanele care trăiesc cu HIV, Romii și non-cetățenii. În funcție de grupurile sociale din care fac parte, persoanele se confruntă cu diverse impedimente în realizarea drepturilor inerente ale acestora. Studiul este constituit din patru capitole, care includ constatările cercetării asupra respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova. Pentru prima dată de la prima ediție din 2016 a acestuia studiu, în 2023, ținând cont de contextul actual, studiul a inclus ca și public țintă aparte persoanele strămutate din Ucraina urmare a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Un alt specific al acestei ediții a studiului este accentul de cercetare pus pe drepturile copilului, prin elaborarea unui eșantion separat pe părinți/îngrijitori, precum și realizarea unui studiu calitativ în rândul copiilor.