Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană

Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană

girl with star, Moldova
UNICEF/Moldova/2014/Gutu

Cele mai importante articole

Oficiali de rang înalt din Republica Moldova și reprezentanţi ai Uniunii Europene s-au întâlnit la Vilnius, pe 28-29 noiembrie 2013, ca să semneze Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Acordul de Asociere se axează în special pe aprofundarea relațiilor politice și economice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, cu scopul de a integra treptat Republica Moldova în UE. În Acord sunt promovate reformele în principalele domenii unificatoare, cum ar fi drepturile omului și protecția socială. În Acordul de Asociere cu UE al Republicii Moldova este subliniată și cooperarea pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.

La articolul 138 din Acord se menționează că această cooperare cuprinde „prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca prestată de copii), a abuzurilor, a neglijenței și a violenței împotriva copiilor, inclusiv prin dezvoltarea și consolidarea cadrului juridic și instituțional necesar, precum și prin intermediul unor campanii de sensibilizare a opiniei publice în acest domeniu".

În Acord este încurajat și „schimbul de informații și de cele mai bune practici cu privire la reducerea sărăciei în rândul copiilor, inclusiv cu privire la măsuri care să se axeze pe politici sociale privind bunăstarea copiilor, precum și măsuri menite să promoveze și să faciliteze accesul copiilor la educație”.

Moldova Europeana
Autor
Uniunea Europeană
Data publicării
Limbi
Engleză, Română

Files available for download

Include fișele de proiect finanțate de UE/SDC: „Consolidarea serviciilor sistemului perinatal și de imunizare în regiunea transnistreană” și „Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.