საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევა - მეხუთე ეტაპი - 2017

მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა

ძირითადი

წარმოდგენილ ანგარიშში მოცემულია 2017 წლის ივლის-აგვისტოში „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ შედეგების მიმოხილვა. აღნიშნული კვლევა 2009 წელს დაწყებული კვლევების მეხუთეანგარიშს წარმოადგენს. იგი გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით მიმდინარე ერთობლივი ღონისძიებებისნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობისმონიტორინგისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას. 

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული, ინგლისური