მუნიციპალიტეტების გაძლიერება ბავშვზე ორიენტირებულ სოციალურ პროგრამირებაში

ევროკავშირი და გაეროს ბავშვთა ფონდი მხარს უჭერენ საქართველოს მუნიციპალიტეტებს ბავშვიანი ოჯახებისთვის სოციალური პროგრამირების დანერგვაში

გაეროს ბავშვთა ფონდი
Two girls participating in project Strengthening Systems and Services for Child Protection in Georgia.
UNICEF/Geo-2023/Gabechava
23 აპრილი 2024