Нашите права. Нашето бъдеще. Европа, в която искаме да живеем.

Препоръки на децата към политиците на Европейския съюз

European Parliament Elections Youth
UNICEF/UN0705223/Blindra

За

Уважаеми възрастни, уважаеми политици,

Децата в Европейския съюз имат да Ви кажат нещо.

Вярваме, че нашите планове за едно по-добро бъдеще никога няма да се осъществят, ако децата нямат контакт с възрастните, сякаш имаме различни цели, амбиции и интереси. Време е да се обединим, като признаем стойността и значението както на Вашия, така и на нашия принос за осъществяването на промяна.

Всички наши препоръки споделят една обща тема: включването на децата и младежите във вземането на решения, които ще оформят животите и бъдещето им.

Плановете и предложенията ни може да Ви се струват амбициозни. Но нима Европа не е била създадена от визионери? Да започнем да правим малки крачки към голямата цел. Ако не сега, то кога? Ако не ние, то кой?

Благодарим Ви, че ни изслушвате и че вземате предвид нашите мечти, цели и предложения.

European election report 2024
Автор
UNICEF