Европейската комисия и УНИЦЕФ - в подкрепа на най-малките в Сливенско

Центърът за майчино и детско здраве в Сливен получава финансова подкрепа от ЕК в рамките на Фаза III от подготвителното действие на „Гаранцията за детето“, прилагана в България

Юлияна Колева
Патронажна сестра от Центъра за майчино и детко здраве в Сливен е на посещение при дете от уязвимо семейство от ромската общност
UNICEF Bulgaria/2016
23 Март 2021

Услугите за патронажна грижа на Центъра за майчино и детско здраве към Медицинския център „Д-р Г. В. Миркович“ в Сливен, насочени към семействата на деца от 0 до 3-годишна възраст, са една от четирите основни дейности подкрепени от Европейската комисия по пилотния проект „Тестване на Гаранция за детето в държави-членки на ЕС“. Повече за това какви услуги ще бъдат финансирани по проекта четете тук. Центърът, който е създаден през 2014 г. с подкрепата на УНИЦЕФ, ще продължи и ще укрепи работата си.  

С помощта на „Гаранция за детето“, патронажните сестри и акушерки ще продължат досегашната си дейност - домашни посещения и подкрепа за семействата в дома и в общността и предоставяне на съвети за детското развитие, правилното хранене и грижа, безопасна среда. 

Те подкрепят родителите за справянето с всички трудности при отглеждането на детето, насочват ги към здравни специалисти, оказват помощ за достъп до административни и социални услуги. 

Благодарение на финансовата помощ от Европейската комисия за Центъра за майчино и детско здраве, семействата ще получат и повече информация за важността на ранното детско развитие още от първите месеци след раждането, развитието на децата ще бъде проследяване по-системно с цел ранно идентифициране на евентуални затруднения и предоставяне на своевременна подкрепа за тяхното преодоляване.

Патронажна сестра от Центъра за майчино и детко здраве в Сливен е на посещение на уязвимо семейство

По пилотния проект вече е назначен още сътрудник в общността, който да подпомага дейността на сестрите и акушерките при работата със семействата. Наети са допълнително и две сестри на пълен щат и една – на половин щат. За екпиа на центъра са предведенидопълнителни обучения за проследяване на детското развитие, както и надграждащи обучения и супервизия.  

Подкрепата на сестрите и акушерките се доказа  като незаменима и в условията на пандемия и изолация, когато кризата заради КОВИД-19 засегна всички, но особено осезаемо най-уязвимите деца и семейства. Въпреки рисковете, сестрите продължиха да бъдат до семействата като осигуряваха най-необходимите санитарни материали, разнасяха хранителни продукти, разясняваха правилата и изискванията за дистанция, дезинфекция и безопасно общуване. 

Основна част от дейността на Центъра е взаимодействието с различни структури и професионалисти от системата на здравеопазването, социалните услуги, закрилата на детето, образователни институции и др. за посрещане на комплексните нужди на семействата – достъп до здравни услуги, социални помощи, жилище, правни консултации, решаване на административни проблеми и др. 

Центърът е изградил много добро взаимодействие с местните социални служби, лични лекари, родилни отделения в местните болници, Регионалната здравна инспекция, с Българската асоциация по семейно планиране, местните власти и неправителствени организации. През последните месеци това сътрудничество  е  още по-интензивно, а местните организации работят заедно за справяне с последствията от пандемията от КОВИД-19. 

От услугите на патронажните сестри могат да се възползват всички бременни жени и семейства с малки деца до 3 години в област Сливен, а интензивността на подкрепата  се определя спрямо  нуждите на семействата. (Повече за работата на Центъра и истории зад цифрите четете тук – линк към историите от Центъра) 

За  последното тримесечие на 2020 г., когато работата на Центъра се подкрепя  по пилотен проект  „Гаранция за детето“, сестрите и акушерките са извършили: 
  • 2 106 ПОСЕЩЕНИЯ, ОТ КОИТО В ДОМА – 1 578 

  • ПОДКРЕПИЛИ СА 1 704 ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОДИНИ 

  • ПОДПОМОГНАЛИ СА 1 549 СЕМЕЙСТВА С МАЛКИ ДЕЦА 

 


Този проект е финансиран от Европейския съюз 

© УНИЦЕФ-България, 2021 

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. 
Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, 
не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.