Всяко дете и всяко семейство в България да има достъп до закрила от насилие и подкрепа

УНИЦЕФ призовава за създаването на условия и гарантиране на достъп до специализирани услуги, включително безплатна психологическа и правна помощ за пострадалите от насилие

14 Август 2023
Всяко дете и всяко семейство в България да има достъп до закрила от насилие и подкрепа
UNICEF Bulgaria/2023

София, България, 14 август 2023 г. -  УНИЦЕФ се присъединява към обществената и политическа реакция по случаите на насилие, станали известни в последните няколко седмици, като изразява своята подкрепа към пострадалите и призовава за нулева толерантност към насилието в цялото ни общество. Особено тревожни са данните на Агенция за социално подпомагане, публикувани в  Доклада за равнопоставеността на мъжете и жените в България, според които през 2022 г. са регистрирани 736 случая на домашно насилие, като в 542 от тях (или 73%)  пострадалите са деца .  

Насилието над жени и насилието над деца са признати за глобални предизвикателства, свързани с правата на човека и общественото здраве и влияят негативно на равенството между половете и обществения икономически интерес. Многобройни проучвания показват  пресечните точки между насилието, основано на пола, домашното насилие, злоупотребата с деца  и насилието от страна на интимен партньор, като във фокуса им е ефектът върху следващите поколения, а именно – непрекъснатият цикъл на това явление. Изследванията показват, че е трудно, дори невъзможно, да се предотврати една форма на насилие (като пренебрегване или злоупотреба с деца), когато е налице друга форма (като насилие от страна на интимен партньор).  

За справяне с феномена  домашно насилие, е необходима не само промяна в нагласите на обществото към насилието и правата на момичетата и жените като цяло, но и ефективни закони, политики и мерки за превенция и подкрепа на пострадалите. УНИЦЕФ призовава и за инвестиране в специализирани интервенции и интегрирани услуги, насочени към общите рискови фактори между насилието над деца и насилието над жени и за въздействие върху множеството форми на насилие.  

„Призоваваме да се обърне специално внимание и на необходимостта от индивидуална оценка за нуждата от закрила и подкрепа на жертвата и гарантиране на достъп до специализирани услуги, включително безплатна психологическа и правна помощ.“ , заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България. 

За добра практика в областта на услугите за превенция и закрила от насилие, е приет моделът на Детските центрове за застъпничество и подкрепа „ЗонаЗаКрила”, създаден с подкрепата на УНИЦЕФ България. „Зона ЗаКрила“ е единственото място у нас за цялостна защита и подкрепа на деца, пострадали или свидетели на насилие, и техните семейства. Моделът е иновативна за страната услуга, създадена с подкрепата на УНИЦЕФ, в партньорство с правителството, общините София, Шумен и Монтана, Институт за социални дейности и практики (ИСДП) и Фондация "Асоциация Анимус" през 2016 г.  

Центровете предоставят услуги за деца, жертви на насилие, и техните семейства, които са безплатни и достъпни денонощно. Сред тях са: кризисна интервенция, консултации, правна помощ, психологическа и социална подкрепа, съдействие за медицински преглед и изслушване на децата по шадящ за тях начин.  

От създаването си през 2016 г. до сега трите пилотни центъра в София, Шумен и Монтана са подкрепили  повече от 3200 деца и родители. Изводите от външната независима оценка, показват, че моделът и услугите, предоставяни от трите центъра, са ефективни, високо оценени от децата и техните родители, отговарят на нуждите в страната и препоръчват прилагане на модела във всички 28 области на България.

За да отговори на нуждите, УНИЦЕФ в България подновява кампанията за набиране на средства и прилагането на модела „Зона ЗаКрила“ - интегрирано предоставяне на подкрепа  за пострадалите деца и техните семейства - в областите Кюстендил, Варна и Ямбол.  

„Призоваваме за нулева толерантност към насилието във всичките му форми и за намиране на решение на този глобален феномен чрез конструктивен диалог и общи действия от страна на националните и местни власти, гражданското общество, медиите, бизнеса и цялото общество.  УНИЦЕФ потвърждава ангажимента си за подкрепа за прилагането на модела на „Зона ЗаКрила“ в национален мащаб, както и за провежданите реформи в националните политики и правна рамка.“, допълни още представителят на УНИЦЕФ за България, Кристина де Бройн. 

Повече за кампанията на УНИЦЕФ, за прилагане на модела „Зона ЗаКрила” в три нови области и как може да ни подкрепите може да разберете тук. 

УНИЦЕФ разчита на подкрепа от дарители, за да продължи да работи за бъдеще без насилие за всяко дете. Всеки може да бъде БЛАГОДЕТЕЛ с редовни месечни дарения и помогне момичетата и момчета в България да получат закрила от насилие. Можете да ни подкрепите на www.dari.unicef.bg  

Припомняме и данните от националното представително проучване, проведено по поръчка на УНИЦЕФ, които показват, че 47 процента от децата в България или всяко второ дете е преживяло някаква форма на насилие до 18 годишна възраст. 

• Емоционалното насилие е най-често срещаният вид (45,9%), следвано от физическо (31,2%), сексуално насилие (15,6%) и пренебрегване (10,5%).  

• Всяко седмо дете съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз и преследване, особено в социалните мрежи. 

• Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%). 

• Повече от една трета (35,9%) от децата с увреждания са преживели физическо насилие в сравнение с 15,9% от децата без увреждания; освен това почти една четвърт (22,5%) от децата с увреждания са пострадали от насилие в училище в сравнение със само 4,3% от децата без увреждания. 

• Всяко трето дете (34,8%) заявява, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността. 

 

 

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.