Изследване на насилието над деца в България

Пълен доклад и резюме

Изследване на насилието на деца в България - дете гледа през процеп
UNICEF Bulgaria/2021

За

“Насилието над деца може и трябва да бъде предотвратено. Ключова стъпка към превенцията на насилието е събирането на надеждни данни, които да помогнат за развитието на политиките, програмите и мерките за подкрепа на децата и родителите, както и за анализ на изпълнението им.“

заяви д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България.

  • Всяко второ дете (47%) е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст.
  • Емоционалното насилие е най-често срещаният вид (45,9%), последвано от физическо (31,2%), сексуално насилие (15,6%) и пренебрегване (10,5%).
  • Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%).
  • Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.

Децата и младите хора, преживели насилие или пренебрегване, и тези от тях, които се чувстват в опасност, имат много по-ниско ниво на благосъстояние в сравнение с останалите деца. Това показват данните от проведеното по поръчка на УНИЦЕФ национално представително проучване от международната изследователска компания „Coram International“, като дейността по събиране на данни в България е изпълнена от агенция ЕСТАТ.

Изследването е първото по рода си комплексно проучване у нас, тъй като включва събиране на данни за всички форми на насилие над деца, в различни видове среда, както и обстойна оценка на капацитета на съответните служби за превенция и противодействие на това явление.

Проведено е в периода 2019–2020 година и включва национално представителна извадка сред домакинства, обхващащи 1 174 деца на възраст 13-17 години, 837 млади хора на възраст 18-25 години и 1 411 възрастни, както и проучване сред 887 специалисти - учители, социални работници, прокурори и магистрати, здравни специалисти и полицейски служители.  

>> Двете части на пълния доклад с резултатите от изследването вижте тук - Част първа и  Част втора.

>> Изтеглете резюмето на доклада от тук.

>> Презентация с ключови открития от изследването е достъпна тук.

 

Изследване на насилието на деца в България - корица на доклада