Джобен наръчник срещу насилието, основано на полa

Автор: УНИЦЕФ

Насилие, основано на пол
UNICEF/UN0220714/Babajanyan/VII Photo

За

Пакетът от работни ресурси „Джобно ръководство“ е предназначен да предостави на всички професионалисти и хуманитарни работници конкретна информация за подпомагане на хора, преживели насилие, основано на пола в контекста, в който не съществуват други услуги, подкрепящи пострадалите от този вид насилие. Пакетът ресурси включва разработени от УНИЦЕФ и адаптирания от фондация „Асоциация Анимус“ глобални стандарти за предоставяне на основна подкрепа и информация на преживелите насилие.

Наръчникът е адаптиран от Фондация "Асоциация Анимус".

Джобен наръчник за насилие, основано на пола

Files available for download