Закрила от насилие за всяко дете

Подкрепете създаването на три нови центъра "Зона ЗаКрила" в България

Две момичета жертви на насилие са се прегърнали на пода