Корпоративни партньори на УНИЦЕФ: Happy Bar & Grill

Вижте как заедно работим за децата в България

UNICEF Bulgaria/2016/Yotova

Веригата ресторанти Happy Bar & Grill е първият голям корпоративен партньор на УНИЦЕФ в страната, като се доказа като един от най-силните и лоялни съмишленици в защита на правата на децата. От 2010 г. Happy Bar & Grill посвещава своята корпоративна социална отговорност на партньорството си с УНИЦЕФ, като прави значими корпоративни дарения и предоставя механизми за ангажиране на служители и клиенти в общата кауза –  за всяко дете най-добър старт в живота, семейна грижа, достъп до качествено и приобщаващо образование, закрила и защита от насилие.

През последните 9 години, с подкрепата на Happy Bar & Grill, УНИЦЕФ заедно с партньори успя:

- да помогне на над 11 000 деца и семейства в Шумен и Сливен /близо 70% от всички деца на възраст 0-3 години в двете области/, с индивидуализирана подкрепа, напътствия и информация за здравето, храненето, безопасността и пълноценната родителска грижа;

- да достигне до над 4800 уязвими и бедни семейства с малки деца в риск и да предотврати десетки случаи на отделяне на деца от техните семейства; да окаже  подкрепа за достъп до детска градина, здравеопазване и образование на децата; да развие, родителските умения, за да се гарантира правото на децата да живеят в грижовна и подкрепяща семейна среда.

- да достигне до стотици деца, жертви на насилие и техните семейства, като им осигури социална, правна, здравна и психологическа подкрепа.

Веригата Happy Bar & Grill се гордее, че е партньор на УНИЦЕФ и подкрепя организацията в усилията й да промени живота на хиляди деца. Приятелите ни от УНИЦЕФ може да разчитат на нашия твърд, неотклонен и дългосрочен ангажимент. Като част от семейството на редовните дарители БЛАГОДЕТЕЛ на УНИЦЕФ осъзнаваме ясно дългосрочния ангажимент към децата и смятаме, че това е най-добрата инвестиция, която бизнесът или обществото могат да направят. За нас въпросът не е дали можем да си позволим да инвестираме в децата, а дали можем да си позволим да НЕ инвестираме в тях. 

                                                                                Орлин Попов, генерален мениджър на Happy Bar & Grill.

Корпоративно дарение – от старта на партньорството си с УНИЦЕФ, Happy Bar & Grill се ангажира с регулярно годишно дарение, което подпомага дейността на организацията в страната. Компанията дарява на УНИЦЕФ и 0,05 лв. от всяка затворена сметка в ресторантите от веригата.

Дарения от служители – компанията предоставя възможност на служителите си да подкрепят програмите на УНИЦЕФ чрез дарения от работните си заплати.

Доброволна дейност на служители – компанията осигурява възможност на служителите си да станат доброволци на УНИЦЕФ България и да набират средства запрограмите на организацията.

Повишаване информираността на обществото за дейността на УНИЦЕФ, чрез всички възможни канали в ресторантите – доброволци на Happy Bar & Grill, телевизия и списание на Happy Bar & Grill , листовки и плакати в подкрепа мисията на УНИЦЕФ България за повишаване информираността на обществото по значими проблеми на децата в страната и света, както и подобряване чрез надграждане на дарителската култура в България.

Набиране на средства от клиенти – кампании в ресторантите на Happy Bar & Grill, които осигуряват възможност на клиентите да направят дарение и да се присъединят към общите каузи.

Общо набраните средства по партньорството към 2018 г. са над 2 600 000 лв.