Как УНИЦЕФ помага на невербалните деца в България да се изразяват и да общуват

.

Как УНИЦЕФ помага на невербалните деца в България да се изразяват и да общуват
UNICEF/UN0416494/Kneževic Barišic