Въпроси и отговори за кампанията в подкрепа на невербалните деца

Какво е решението на УНИЦЕФ

УНИЦЕФ
Дете с увреждане в инвалидна количка се усмихва
UNICEF Bulgaria/2020
06 Ноември 2020

Кои са невербалните деца?

Това са деца с увреждания, които не могат да говорят или имат затруднения в общуването. Те често са извън училище или не могат да участват пълноценно в учебния процес.

Около 10 000 деца с увреждания и специални нужди са извън образователната система в България.. По данни на МОН за 2019 – 2020 г. общият брой на децата с увреждания и специални нужди в детските градини и училищата е над 25 000. Мнозинството или близо 15 000 от тях са деца с множество увреждания, с детска церебрална парализа, сензорни затруднения,  разстройство от аутистичния спектър – състояния, при които вербалното общуване с другите е затруднено или ограничено. Това ги изправя пред предизвикателства в комуникацията с връстници, учители, а понякога и родители. При някои деца тези затруднения сa по-леки и преодолими, но при други са по-сериозни и изискват повече усилия и работа.

Какво помага на невербалните деца?

Невербалните деца имат какво да кажат, стига да получат подкрепа, за да се изразят. Затова са необходими помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация. Те могат да бъдат различни – от книги, химикалки, табла със символи, гривни, картинни речници, подпомагащи общуването, до сложни устройства за синтезиране на говор и контрол с поглед. Всички помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация  дават възможност на невербалните деца да общуват свободно.

Защо УНИЦЕФ прави кампания? 

Включването на децата със специфични нужди в масови детски градини и училища без въведени средства, които да улесняват комуникацията с останалите и без достатъчна подготовка и подкрепа за  учителите, е неефективно и често дори невъзможно.

Учителите и специалистите полагат огромни усилия, но те имат нужда от допълнителна подкрепа и обучения за това как да използват и прилагат на практика помощните средства

Въпреки че помощните средства се използват широко в развитите европейски страни, САЩ, Австралия, Япония и се финансират изцяло или частично от социалната система, в България това не е така. Едва около 10% от учителите със специално образование в България използват нискотехнологични помощни средства.

 Под 3% използват устройства за синтезиране на реч, а под 5% ги използват в практиката си. Що се отнася до високотехнологичните помощни средства, около

70% от учителите не са запознати с тях, а едва 10% ги използват. Основната пречка пред прилагането им е липсата на познания и адекватното обучение на специалистите, работещи с деца с увреждания[1].

Какво е решението на УНИЦЕФ?

УНИЦЕФ цели поетапното въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативната комуникация в детските градини и училищата в България, за да могат всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си.   Невербалните деца имат нужда от достъп до тези помощни средства, тъй като те им помагат да се развиват и достигнат пълния си потенциал. Инициативата ни първоначално ще обхване 5 области до 2022 г. Целта е след това, благодарение на  партньорството на УНИЦЕФ с Министерството на образованието и науката, тя да бъде въведена в цялата страна.

Как конкретно ще помогне УНИЦЕФ?

В първата фаза на програмата:

  • 150 деца с увреждания и специални потребности ще получат директна подкрепа, включително чрез предоставяне на помощни средства спрямо техните потребности.
  • 150 групи/класа ще използват помощни средства, като по този начин ще достигнем до около 3000 деца.
  • 150 учители ще започнат да използват помощни средства в ежедневната си работа в класните стаи
  • Ще разработим и тестваме приложение за комуникация чрез символи, което допълнително ще подкрепи участието на деца с увреждания и специални потребности в образованието и други области на живота. Приложението ще бъде достъпно до всички деца, родители и техните учители, които се нуждаят от него, напълно безплатно.
  • Ще бъде апробирана програма за обучение на специалисти и учители, която да бъде интегрирана така, че да достигне максимално голяма група учители;
  • Ще подобрим разбирането и информираността за необходимостта от използване на допълващата и алтернативната комуникация и наличните инструменти и технологии.

Как УНИЦЕФ е помагал досега на децата с увреждания и техния достъп до образование?

Правото на достъп до качествено образование на децата с увреждания е сред ключовите приоритети на Детския фонд на ООН. През пролетта на 2020 г. УНИЦЕФ стартира кампания „Образование за всяко дете“ за създаването на образователна платформа в подкрепа на децата с увреждания, техните учители и родители. Тя ще предоставя адаптирани образователни ресурси за специфичните нужди на всяко дете и ще обедини под един виртуален покрив специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди), преподаватели, родители и деца.

През 2015 г. стартирахме инициативата „Заедно от детската градина“ за създаване на приобщаваща среда в детските градини, включително за децата с увреждания. 35 детски градини направиха своите първи крачки към по-качествено предучилищно образование за деца със специфични потребности. За периода на инициативата над 5000 деца получиха подкрепа и ежедневен достъп до психолог и логопед. Над 500 учители, помощник-възпитатели и 72 специалисти участваха в специализирани обучения в сферата на приобщаващото образование. 960 деца преминаха скрининг тест за обучителни трудности, който позволи на ранен етап да се идентифицира нуждата от подкрепа.

Как да помогнеш?

Отнема години да отгледаш и да се грижиш за едно дете. И само 1 секунда, за да помогнеш.
Невербалните деца имат какво да кажат – помогни им да се изразят!
Изпрати SMS с цифра 5 на 1021 и се абонирай за месечни дарения от 5 лв. или стани БЛАГОДЕТЕЛ на dari.unicef.bg


[1] Данни от две проучвания, проведени от фондация „АСИСТ“, първото с ресурсни учители, а второто в рамките на проект, финансиран от Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за лица с увреждания (EASPD).