Приложение Cboard

Средство за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК)

Cboard - безплатно приложение за символна комуникация на УНИЦЕФ