13 причини #ДаСпремНасилието в училище

Нито едно дете не трябва да се страхува да ходи на училище

УНИЦЕФ
Не на насилието в училище
UNICEF Bulgaria/2018
13 Септември 2018

Училищата трябва да бъдат безопасно място, на което децата да учат и да растат. Но половината тийнейджъри по света нямат този лукс.  

Милиони деца преживяват насилие, тормоз и заплахи във и около класните стаи, което може да има доживотни последици върху тяхното физическо и емоционално здраве.

За да предпазим настоящото и бъдещите поколения деца, трябва да се обединим и да изискаме промяна, за да спрем насилието в училищата. Вижте 13 причини защо трябва да го направим:

1. Половината от тийнейджърите по света са били обект на насилие в училище. Около 150 милиона ученици между 13 и 15 години са докладвали, че са преживели насилие от страна на техни връстници във и около училище.

2. Близо 720 милиона деца в училищна възраст живеят в страни, в които няма пълна законова защита от телесното наказание в училищата. Тези деца са незащитени от физическо наказание от страна на учители и други авторитети.

3. В световен план повече от 1/3 от учениците на възраст 13-15 години са преживели тормоз. Според наличните данни тормозът е една от най-често срещаните форми на насилие, за което се съобщава в училищата.

4. Децата, които вече са маргинализирани, са особено уязвими на тормоз. Факторите, които увеличават степента на уязвимост на насилие включват: увреждане, крайна бедност, етически произход и сексуална или джендър ориентация. 

5. В 39 страни в Европа и Северна Америка 17 милиона юноши признават, че са тормозили свои връстници в училище.

6. Един на трима ученици (от 13 до 15 години) е въвлечен във физически саморазправи в училище.Физическите саморазправи между съученици са най-често срещани при момчетата, докато момичетата са по-склонни да станат жертва на психологически или релационни форми на тормоз, свързани с отношенията. 

7. През изминалите 27 години е имало най-малко 70 фатални бомбардировки над училища.

8. Кибертормозът позволява на извършителя да остане анонимен, но последствията от него са видими. Жертвите на тормоз по-често използват алкохол и наркотици, пропускат училище, имат по-ниски оценки, по-ниско самочувствие и здравословни проблеми, за разлика от техните връстници, които не са преживели тормоз.

9. Изчислено е, че 158 милиона деца на възраст от 6 до 17 години живеят в зони, засегнати от конфликти, в които класните стаи често не са по-безопасни от общностите. Децата, които посещават училище в зони на конфликт, са принудени да рискуват живота си, за да получат образование.

10. В световен мащаб цената на насилието срещу деца се увеличава до 7 трилиона долара годишно. Тази цена подкопава инвестициите в здраве, ранно детско развитие и образование.

11. Насилието ражда насилие. Децата, които растат сред насилие са по-склонни да станат насилници или жертви като млади хора.

12. Насилието има доживотни последици. Токсичният стрес, който се асоциира с повтарящо се подлагане на насилие в ранното детство може да попречи на здравословното мозъчно развитие и да доведе до агресия и антисоциално поведение, злоупотреба с наркотични вещества, рисково сексуално поведение и криминални дейности.

13. Насилието в училищата може да бъде предотвратено. Учениците по света се обединяват, за да изискат безопасността в образованието, която заслужават. Време е да подкрепим тяхната воля.

Не позволявайте насилието да се превърне в урок за всеки ден. Заедно можем #ДаСпремНасилието в училище.