Едно познато лице

Насилието в живота на децата и подрастващите

Момиче е прикрило лицето си с ръце. Снимката е на син фон.
UNICEF/UN018674/Zehbrauskas

Акценти

Всички деца имат право на закрила срещу насилие в живота си, независимо от това кой го упражнява – родители, учители, приятели, романтични партньори или непознати.

Всички форми на насилие над деца, независимо от техния характер или жестокост, са вредни.

Освен ненужната болка и страдание, които причинява, насилието подкопава чувството за самооценка на децата и забавя развитието им. Насилието над деца, обаче, често се представя като необходимо или неизбежно. То може да бъде прието мълчаливо поради известността на извършителите или пренебрегнато като маловажно. Споменът за упражнено насилие може да бъде скрит или то да не бъде съобщено поради срам или страх от отмъщение. Безнаказаността на извършителите или продължителното упражняване на насилие могат да накарат жертвите да го приемат като нормално. Маскирано по този начин, насилието трудно се предотвратява или прекратява.

Момиче е скрило лицето си с ръце.
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски
ISBN
978-92-806-4919-2