Поведение и здраве при деца в училищна възраст – 2013/2014 г.

Данните от изследването за България алармират за нуждата от засилване на националните усилия за подобряване на здравето и здравното поведение на юношите

Младежи, момичета и момчета, в коридора на училище. Всички са усмихнати
UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi

Акценти

Изследването предоставя данни за здравето и здравното поведение на подрастващите от 43 страни от Европа, САЩ и Канада. То очертава общи тенденции и потребности на юношите, които налагат необходимостта от целенасочени мерки и инвестиции във всички сфери – здравеопазване, образование, социална политика, и др. с цел гарантиране пълноценното развитие техния потенциал.

Данните от изследването за България, разглеждани в международен план, като цяло потвърждават световните тенденции, но алармират за нуждата от засилване на националните усилия за подобряване на здравето и здравното поведение на юношите. Успешните стратегии трябва да бъдат основани на доказателства, широки партньорства между семейството, младите хора, институциите и обществото, като в същото време отчитат специфичните потребности на младите хора и ги овластяват да правят здравословен избор и решения в техния живот.

Изследването в България е направено сред  4 796 ученици от 5-ти, 7-ми и 9-ти клас (на 11, 13 и 15-годишна възраст), общо 311 класа от 163 училища. 

Анкетираните деца  споделят, че:
:: Най-честите им оплаквания са изнервеност (36,8%) и раздразнителност или лошо настроение (30,9%).
:: Най-често консумираната храна са сладките неща (43,8%); следват ги зеленчуците (41,1%), плодовете (36,7%) и безалкохолните напитки, съдържащи захар (34,5%). Българчетата са на първите места по употреба на сладки храни и безалкохолни напитки със захар.
:: Близо една четвърт от момчетата и 13% от момичета са с по-високо от нормалното тегло. Ежедневната физическа активност намалява с възрастта. При момичетата по-големият спад е между 11 и 13 години, а при момчетата – между 13 и 15 години.
:: Българските юноши са на първите места по ежеседмична употреба на алкохол и цигари. Подобен е делът и в Малта, Италия, Хърватска, Унгария. Най-нисък е този дял при децата от Скандинавските страни.
:: 30% от 15-годишните момичета пушат поне веднъж седмично, при момчетата процентът е 21%. Това поставя България на второ място след Гренландия. 77% от 15-годишните никога не са пробвали канабис. По честота на употреба обаче българските юноши са на челните места.
:: 40% от 15-годишните момчета и 21% от момичетата съобщават, че са имали сексуални контакти. При момичетата този дял е много по нисък от дела в страни като Унгария, Дания, Шотландия, Финландия, Швеция, Чешката република. В същото време средно 66% споделят (56% от момичетата и 66% от момчетата), че са използвали кондом при последния си сексуален контакт. Средната възраст на първия сексуален контакт за тези, които са имали такъв, е 14 години. Една трета от учениците твърдят, че са имали сексуален контакт за първи път на 13 години и по-рано.
:: Учениците в България са сред първите десет страни по индикатор „училищен тормоз“. По-често жертви на тормоз са момчетата (12-20% в различните възрасти) в сравнение с момичетата (10-17%). Момчетата причиняват тормоз по-често, отколкото момичетата – това са 15% от 11-годишните, 17% от 13-годишните и 18% от 15-годишните. В същото време най-малък дял от децата в България (11, 13 и 15-годишни) смятат, че съучениците им са мили и услужливи.

Международното изследване се провежда вече 33 години в сътрудничество със Световната здравна организация. В момента в HBSC участват 43 страни от Европа, Канада и САЩ. България се включва за пръв път в изследването през 2005/2006 г. Последното ( 2013/2014) е проведено от колектив от Института за изследване на населението и човека на БАН и Научен център „Психология и здраве” в партньорство с УНИЦЕФ в България.   

Ученик говори пред съучениците си в класната стая. Съучниците му го слушат с инетрес.
Автор
УНИЦЕФ, СЗО, БАН
Дата на публикуване
Езици
Български
ISBN
УНИЦЕФ, СЗО и БАН

Сваляне на отчета

(PDF, 590,74 KB)