Урок за всеки ден #ДаСпремНасилието в училище

Доклад на УНИЦЕФ

Ученик стои седнал, подпрян на мрежата на училищния двор. В изражението му се чете тъга
UNI177485

Акценти

В световен мащаб около половината от учениците на възраст 13-15 години – около 150 милиона – съобщават за насилие от страна на техни връстници във или около училището. Тази стойност включва ученици, които съобщават, че са станали обект на тормоз през последния един месец или че са участвали в сбиване през последната година. Тормозът и сбиванията обаче са само две от формите на насилие. Учениците редовно се сблъскват с телесни и други унизителни форми на наказания, физически и сексуални нападения и насилие, основано на пола. Така например около 720 милиона деца в училищна възраст живеят в държави, където законът не им осигурява пълна закрила срещу телесни наказания в училищата. И действително, насилието в училище излага на риск тялото, съзнанието и живота. То предизвиква физически наранявания и води до депресия, страхови неврози и самоубийства. Насилието има краткотрайни последици за успеваемостта на учениците и оставя дълготраен отпечатък върху бъдещето им.

Уечничка, облечена в розово тои изправена и гледа в камерата, фонът е син
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски

Сваляне на отчета

(PDF, 2,22 MB) (PDF, 3,98 MB)