U kriznim situacijama dojenje spašava život djeteta

“Tema dojenja kao najoptimalnijeg i najzdravijeg načina ishrane svakog djeteta ponovo se vraća u fokus”, poručeno sa Stručnog skupa o dojenju u Neumu

Almir Panjeta za UNICEF
“Tema dojenja kao najoptimalnijeg i najzdravijeg načina ishrane svakog djeteta ponovo se vraća u fokus”, poručeno sa Stručnog skupa o dojenju u Neumu
UNICEF/Panjeta
27 Oktobar/listopad 2022