Socijalna zaštita otpornija na krize i vanredne situacije

JUREŠIĆ: Aktivnijim uključivanjem centara za socijalni rad u aktivnosti povezane sa rizikom od elementarnih nepogoda do bolje podrške najranjivijim

Almir Panjeta za UNICEF
JUREŠIĆ: Aktivnijim uključivanjem centara za socijalni rad u aktivnosti povezane sa rizikom od elementarnih nepogoda do bolje podrške najranjivijim
UNICEF/Panjeta
14 April/travanj 2023