Smanjenjem rizika od katastrofa za održivi razvoj

MAKARIĆ: Centri za socijalni rad - važan i nezaobilazan faktor u sistemu zaštite i spašavanja u vanrednim situacijama

Almir Panjeta za UNICEF
MAKARIĆ: Centri za socijalni rad - važan i nezaobilazan faktor u sistemu zaštite i spašavanja u vanrednim situacijama
UNICEF/Panjeta
14 April/travanj 2023