Smanjenje rizika od katastrofa: Mapa puta i naučene lekcije

“Centri za socijalni rad koji su učestvovali u Programu našli svoju ulogu i pozicionirali se u sistemu socijalne zaštite otporne na krize i vanredne situacije”

Almir Panjeta za UNICEF
Smanjenje rizika od katastrofa: Mapa puta i naučene lekcije
UNICEF/Panjeta
03 April/travanj 2023