Kratka i jasna poruka mladima: Pokrenite se!

Teodora Ružić iz Dervente predstavljala je BiH u Briselu na događaju “Osnaživanje budućnosti: Razbijanje mitova o karijernim putevima kroz perspektivu mladih”

Almir Panjeta za UNICEF
Spremnija djeca – sigurnije škole!9
UNICEF/Panjeta
25 Mart/ožujak 2024