IT GIRLS I RAZLIČITOST

“Radimo zajedno bez obzira na razlike – mene zanima robotika, moju drugaricu software”

Almir Panjeta za UNICEF BiH
Anđela Laketa, studentica Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci
UNICEF/Panjeta
18 Septembar/rujan 2023