Situaciona analiza o položaju djece u Bosni i Hercegovini

Vizija UNICEF-a je izgraditi svijet koji svakom djetetu omogućava zdravo i zaštićeno odrastanje i obrazovanje kako bi ostvarilo svoj puni potencijal.

Situaciona analiza o položaju djece u Bosni i Hercegovini
UNICEF/Omerbegovic

Naglašeno

Ova situaciona analiza o položaju djece u Bosni i Hercegovini (BiH) koju je izradio UNICEF daje pregled napretka u ostvarivanju dječijih prava u državi, kao i preostalih izazova. Analiza je zasnovana na širokom spektru izvora podataka, uključujući ankete, kvalitativne studije i administrativne podatke koji se rutinski prikupljaju, a koje su dostavile institucije sa različitih administracijskih nivoa. Analiza primjenjuje pristup zasnovan na ljudskim pravima i u ocjeni trenutnog položaja djece u BiH, rukovodi se Konvencijom o pravima djeteta.

Author
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 918,61 KB)