Medijske navike djece i stavovi roditelja

Finalni izvještaj

Medijske navike djece i stavovi roditelja
UNICEF/Djemidzic

Naglašeno

U savremenom kompleksnom medijskom okruženju podaci o medijskim navikama djece i stavovima roditelja osnova su za kreiranje odgovarajućih medijskih i obrazovnih politika kao i adekvatnih aktivnosti usmjerenih na osiguravanje sigurnijeg medijskog okruženja i unapređenje medijske i informacijske pismenosti djece, roditelja i drugih koji brinu od djeci, te prosvjetnih radnika. U BiH, prije ovog istraživanja, nije postojao sveobuhvatan izvještaj o upotrebi medija i informaciono-komunikacionih tehnologija i navikama djece iz BiH. Istraživanja iz susjednih zemalja i drugih evropskih zemalja mogu dati indikativne rezultate, ali različit kontekst u BiH uzrokuje drugačija saznanja nego u drugim zemljama. Korištenje medija među djecom se neprestano mijenja, međutim, bolje razumijevanje navika, primarnih izvora informacija i uloge roditelja pruža mogućnost da se odrede prioritetne intervencije i naprave informisane strategije komunikacije usmjerene na djecu, roditelje i druge koji brinu o djeci i prosvjetne radnike. Upravo sa tim ciljem, kao i sa ciljem poboljšanja znanja o interakciji između djece i medija (uključujući online platforme), kao nastavak svoje dugogodišnje saradnje u oblasti djece i medija, Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u BiH i Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) su unajmili Custom Concept (CC), profesionalnu agenciju za ispitivanje javnog mnijenja, istraživanje tržišta i konsalting, da, na osnovu različitih međunarodnih iskustava, prilagođenih trenutnom vremenu i bosanskohercegovačkom (bh.) kontekstu, provede istraživanje u BiH na nacionalno reprezentativnom uzorku djece i roditelja. Cilj istraživanja bio je dobiti podatke o tome kako djeca pristupaju medijima, koje sadržaje gledaju/prate/slučaju/rade, koliko vremena provode uz različite medije, koja pravila postoje vezano za korištenje medija i kako roditelji vrše nadzor, te kako procjenjuju svoje znanje o medijima i iz kojih izvora uče o njima.

Autor
RAK, UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski