Mediji u najboljem interesu djeteta

Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja

Media in the Best Interests of the Child
UNICEF

Naglašeno

Kroz konsultativni proces o zaštiti najboljeg interesa djeteta u medijima, nastao je ovaj pregled znanja i iskustava namijenjen svim kreatorima medijskih sadržaja. „Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“ kombinuje akademski pristup sa iskustvima iz prakse. Pregled je namijenjen svim kreatorima medijskih sadržaja. „Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“ kombinuju akademski pristup sa iskustvima iz prakse. Imajući u vidu multidisciplinarnost dječijih prava i dobrobiti za djecu, kompleksnost principa „najboljeg interesa djeteta“, kao i višedimenzionalnu prirodu medija koja se svakodnevno redefiniše, konsultativni proces je okupio veliki broj stručnjaka, praktičara i aktivista.

Namjena pregleda je da odgovori na pitanja roditelja, šire javnosti, kao i na potrebe medija: urednika, novinara i njihovih sagovornika, kao i da ponudi edukativni sadržaj studentima, različitih studijskih programa koji se zanimaju za prava djeteta.

Media in the Best Interests of the Child
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski