Konvencija o pravima djeteta - dječja verzija

Konvencija prilagođena djeci

Konvencija o pravima djeteta - dječja verzija
UNICEF/Omerbegovic

Naglašeno

Konvencija Ujedinjenih nacija važan je sporazum zemalja koje su obećala zaštiti prava djece. Konvencija o pravima djeteta objašnjava ko su djeca , sva njihova prava, i odgovornosti vlada. Sva su prava povezana, sva su podjednako važna i ne mogu se oduzeti djeci.

Konvencija o pravima djeteta - dječja verzija

Author

UNICEF

Datum objave

Jezici

Bosanski/Hrvatski/Srpski,
Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 2,85 MB)