Kako razgovarati o koronavirusu sa mlađom djecom

Vodič za razgovor o koronavirusu na jednostavan, jasan i uvjerljiv način

Kako razgovarati o koronavirusu sa mlađom djecom
UNICEF/A. Kapetanovic

Naglašeno

Ovaj je materijal namijenjen je kao vodič za razgovor o koronavirusu na jednostavan, jasan i uvjerljiv način, a istovremeno se bavi i emocijama koje djeca mogu osjetiti u ranom djetinjstvu.

Ovaj dokument pripremio je tim za rani razvoj djece, a pregledali su ga UNICEF stručnjaci za zdravlje, zaštitu djece i obrazovanja u vanrednim situacijama u LACRO regiji.

Kako razgovarati o koronavirusu sa mlađom djecom
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 1,96 MB)