Մեր գործունեությունը

Մենք աշխատում ենք երեխաների համար արդար և հավասար հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի նրանք հասնեն իրենց ողջ ներուժին:

An 8 months old boy looking to the camera with his blue eyes and holding his hands in his mouth.