Արդարադատության մատչելիություն և բռնություն երեխաների նկատմամբ

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակը աջակցում է արդարադատության ոլորտի մարմիններին ու իրավապաշտպան կառույցներին ավելի արդյունավետ ծառայություններ մատուցել և պաշտպանել բոլոր երեխաներին, հատկապես՝ ամենախոցելիների երեխաներին:

A 17-year old boy reading poems by a window in a room of "Noubarashen" penitentiary institution for adolescents.
UNICEF Armenia/2018/Sokhin