Հրապարակումներ

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աշխատանքը հիմնված է վիճակագրական տվյալների, բազմաշերտ հետազոտությունների և խորը վերլուծությունների վրա

Three girls are sitting around one table in their kindergarten and drawing with colorful pencils and talking-they seem very serous.