Պատմություններ

Պատմում ենք երեխաների, նրանց ընտանիքների և բոլոր այն մարդկանց մասին, ում համար աշխատում ենք:

A boy with a purple bow over his white shirt claps his hands and smiles in the classroom during the lesson.