Երեխայակենտրոն բյուջետավորում

Պետական բյուջեն պետք է անդրադառնա բոլոր երեխաների բոլոր խնդիրներին

Ներառական դպրոցում մաթեմատիկայի դասաժամին աղջնակը գրում է գրատախտակին:
UNICEF Armenia/2018/Osipova