Սոցիալական պաշտպանություն և մանկական աղքատություն

ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստանն աջակցում է մանկական աղքատության վերաբերյալ տվյալների մշակմանը՝ հիմք ստեղծելով որոշումների կայացման գործընթացի համար:

Stepan, 14 with his mother Kristine live in extreme poverty in the outskirts of city of Vanadzor.
UNICEF Armenia/2018/Sokhin