Կրթություն

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աջակցում է ՀՀ կառավարությանը բոլոր դպրոցները ներառական և երեխայակենտրոն դարձնելու գործընթացում

Ներառական դպրոցի 3-րդ դասարանի սանը շախմատի դասին:
UNICEF Armenia/2018/Osipova