Առողջապահություն և սնուցում

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աշխատում է Առողջապահության նախարարության հետ՝ բարելավելու երեխաների և կանանց առողջության ու սնուցման վիճակը՝ առաջնահերթությունը տալով ամենախոցելի խմբերի կարիքներին

Mother with her 2 year old boy during his general check up  in the polyclinic.
UNICEF Armenia/2018/Osipova