Türkmenistanda ýaşlaryň ýagdaýynyň seljermesi boýunça hasabat

BMG-nyň edaralarynyň Türkmenistandaky ýaşlaryň ýagdaýy boýunça seljermesi (10-24 ýaşly ýaşlary öz içine alýar), Türkmenistandaky ýaşlar üçin milli derejede döredilen oňaýly şertleri öwrenmek maksady bilen, ÝUNISEF, ÝUNFPA we BMG ÖM tarapyndan geçirildi.

Esasy wakalar

BMG-nyň edaralarynyň Türkmenistandaky ýaşlaryň ýagdaýy boýunça seljermesi (10-24 ýaşly ýaşlary öz içine alýar) kabul edilen halkara borçnamalaryň çäklerinde Türkmenistandaky ýaşlar üçin milli derejede döredilen oňaýly şertleri (kanunlar, syýasatlar, strategiýalar we maksatnamalar) öwrenmek, ýaşlar bilen bagly esasy meselelere baha bermek we olaryň ýagdaýyna oňaýly täsir etjek syýasaty işläp taýýarlamak üçin mümkin boldugyndan köp subutnama bilen üpjün etmek maksady bilen, ÝUNISEF, ÝUNFPA we BMG ÖM tarapyndan geçirildi.

Situational Analysis on Youth in Turkmenistan 2019 cover image
Awtor
Türkmenistanyň Hökümeti, ÝUNISEF, ÝUNFPA, BMG ÖM
Çap edilen senesi
Diller
Iňlis dili, Rus dili

Files available for download