หยุดยั้งอันตรายในประเทศไทย

หลักฐานเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์

ภาพกราฟิกรูปเด็กกำลังจ้องมองหน้าจอสมาร์ทโฟนในมือของตัวเองอยู่
UNICEF

ไฮไลต์

Disrupting Harm เป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ที่กว้างและมีความครอบคลุมมากที่สุดในงานวิจัยระดับประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำเสนอไว้ในรายงาน 13 ประเทศ และระดับภูมิภาคจำนวน 2 ภูมิภาค การดำเนินงานวิจัยดังกล่าวได้นำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนาการของความเสี่ยงนั้นๆ และความเกี่ยวพันกับความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันเด็กจากความเสี่ยงและความรุนแรงดังกล่าว

หน้าปกรายงาน Disrupting Harm in Thailand
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยอินโนเซนติขององค์การยูนิเซฟ
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด