Za svako dete, svako pravo

30 godina Konvencije o pravima deteta

Dečak u vrtiću Zemunski biser
UNICEF Srbija/2018/Đalić