Konvencija o pravima deteta

Fakultativni protokol

UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Konvencija o pravima deteta usvojena je na Generalnoj skupštini UN, 20. novembra 1989.

Po konvenciji, dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo osamnaest godina života, ukoliko se, po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 140,89 KB)