Konvencija o pravima deteta

Fakultativni protokol

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Konvencija o pravima deteta usvojena je na Generalnoj skupštini UN, 20. novembra 1989.

Po konvenciji, dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo osamnaest godina života, ukoliko se, po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje