Nacionalni izveštaj o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji

Za period od 2019. do 2021. godine

IO pancic 2017
UNICEF Srbija/2017/Pančić

Istaknuto

Nacionalni izveštaj o inkluzivnom obrazovanju u Republici Srbiji za period od 2019. do 2021. godine je integralni deo projekta „Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška“, koji su zajednički pokrenuli Ministarstvo prosvete, Delegacija Evropske unije u Srbiji i UNICEF.

Nacionalni izveštaj o inkluzivnom obrazovanju u Republici Srbiji za period od 2019. do 2021. godine je nastavak prakse Ministarstva prosvete, započete izradom prvog Nacionalnog izveštaja o inkluzivnom obrazovanju za period od 2015. do 2018. godine. Izveštaj koji je pred vama pokazuje rezultate rada Ministarstva prosvete koje koordinira rad celokupnog obrazovnog sistema, kako bi se omogućio kontinuitet u unapređivanju pravednosti, dostupnosti i otvorenosti obrazovnog sistema Izveštaj prikazuje sistemske novine i unapređenja koja su uvedena u periodu 2019-2021. godine, ali i izazove i prepreke sa kojima smo se suočavali u periodu kovid-19 krize prilikom planiranja, realizacije, koordiniranja i praćenja inkluzivnog obrazovanja.


Nalazi ovog izveštaja predstavljaju i smernice za dalji razvoj obrazovnih politika, posebno onih koje su usmerene na decu i učenike iz osetljivih društvenih grupa.


Sadržaj i stavovi izneti u publikaciji su stavovi autora i ne odražavaju stavove Ministarstva prosvete, Delegacije Evropske unije i UNICEFa.

nacionalni izveštaj o IE 2019-2021
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski
ISBN
ISBN-978-86-7452-087-1