Inkluzivno obrazovanje

UNICEF radi na jačanju kapaciteta institucija na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se deca iz osetljivih društvenih grupa uključila u obrazovanje i kako bi se sprečilo njihovo rano napuštanje školovanja.

Devojčica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u šetnji sa drugarima i drugaricama u vrtiću.
UNICEF Srbija/2017/Pančić

Mi radimo na unapređivanju sveukupnog kvaliteta obrazovanja, uključujući znanje i veštine nastavnika za rad u odeljenjima koja pohađaju deca sa različitim obrazovnim potrebama, na unapređivanju saradnje različitih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na unapređivanju podrške za učešće roditelja.

Radimo na tome da unapredimo kvalitet i pravičnost u obrazovanju i da podstaknemo uključivanje dece iz osetljivih grupa u obrazovni sistem.

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje podrazumeva uključivanje svih učenika, njihovo prihvatanje i pružanje podrške tim učenicima da učestvuju i uče, bez obzira na poreklo, sposobnosti i potrebe za podrškom.

Učestvujući u kvalitetnom inkluzivnom osnovnom i srednjem obrazovanju, deca iz osetljivih grupa mogu da povećaju svoje šanse za bolji život i značajnije učešće u društvu.

Monika piše po školskoj tabli.
UNICEF Srbija/2018/Shubuckl

Srednju školu pohađa 15% devojčica koje žive u romskim naseljima.

Mi radimo na unapređivanju znanja i veština nastavnika za rad u odeljenjima koja pohađaju deca sa različitim obrazovnim potrebama, na unapređivanju saradnje različitih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na unapređivanju podrške za učešće roditelja.

U Srbiji osnovnu školu završava:

  • 93% dece iz opšte populacije,
  • 66% dece iz najsiromašnijih porodica,
  • 64% dece koja žive u romskim naseljima.

UNICEF radi na unapređivanju kvaliteta i pravičnosti obrazovanja, ohrabrujući uključivanje dece koja žive u siromaštvu u obrazovanje.

U Srbiji srednju školu pohađa:

  • 89% dece iz opšte populacije,
  • 74% dece iz najsiromašnijih porodica,
  • 22% dece koja žive u romskim naseljima,
  • 15% devojčica koje žive u romskim naseljima.

4.200 stručnjaka u sistemu prosvete podržano je da sprovode inkluzivno kvalitetno obrazovanje.