Inkluzivno obrazovanje

UNICEF radi na jačanju kapaciteta institucija na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se deca iz osetljivih društvenih grupa uključila u obrazovanje i kako bi se sprečilo njihovo rano napuštanje školovanja.

Deca u igri u inkluzivnom vrtiću
UNICEF Srbija/2019/Pančić

UNICEF radi na jačanju kapaciteta institucija na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se deca iz osetljivih društvenih grupa uključila u obrazovanje i kako bi se sprečilo njihovo rano napuštanje školovanja.

Mi radimo na unapređivanju sveukupnog kvaliteta obrazovanja, uključujući znanje i veštine nastavnika za rad u odeljenjima koja pohađaju deca sa različitim obrazovnim potrebama, na unapređivanju saradnje različitih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na unapređivanju podrške za učešće roditelja.

UNICEF radi na tome da se unaprede kvalitet i pravičnost u obrazovanju i da se podstakne uključivanje dece iz osetljivih grupa u obrazovni sistem.

Monika piše po školskoj tabli.
UNICEF Srbija/2018/Shubuckl

Srednju školu pohađa 15% devojčica koje žive u romskim naseljima.

  • Preko 2000 dece je prvi put upisano u predškolske ustanove.
  • 186.260 učenika i učenica je imalo koristi od unapređenih kapaciteta nastavnika kroz direktnu podršku školama.
  • Skoro 96% dece izbeglica i migranata osnovnoškolskog uzrasta je uključeno u obrazovanje u 38 osnovnih škola širom Srbije.
  • 4200 stručnjaka u sistemu prosvete dobio je podršku u sprovođenju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.
  • Izrada i usvajanje novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Za svako dete obezbeđuje kontinuitet učenja od predškolskog do osnovnog obrazovanja.